03 dec 2012 15:59

10 jaar patiëntenrechtenwet in het teken van goede relatie

“In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt. Ook in een relatie tussen zorgverlener en patiënt is dat belangrijk”. Met die slagzin legt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in zijn nieuwe campagne over patiëntenrechten de nadruk op de voordelen die volgen uit een goede zorgrelatie tussen patiënt en zorgverlener.

De patiëntenrechtenwet* kan nog beter bekend gemaakt worden bij het brede publiek. Doorgaans zijn patiënten wel op de hoogte van het bestaan van hun rechten, maar weinigen zijn vertrouwd met de toepassing ervan. Ook de voordelen die de wet inhoudt voor zowel de zorgverlener als de patiënt, zijn nog niet voldoende bekend.

Met deze nieuwe campagne wil de FOD Volksgezondheid de patiëntenrechtenwet beter bekend maken en tegelijk focussen op de voordelen die een goede zorgrelatie (die deze wet aanmoedigt) oplevert, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Belangrijke aandachtspunten in de campagne zijn: vertrouwen, transparantie, samenwerking, duidelijke informatie en vermijden van misverstanden. Een goede zorgrelatie kan immers de kwaliteit van de zorg alleen maar verhogen. Dat is goed voor de patiënt én voor de zorgverlener.

Campagnewebsite

Een centraal element in deze nieuwe campagne is de website www.patientenrechten.be, die een eigentijds ontwerp met een vintagetoets combineert. De bezoeker vindt er gemakkelijk en snel zijn weg naar alle nuttige info. Er is een aparte rubriek waarin de zeven patiëntenrechten op een eenvoudige en toegankelijke manier worden uitgelegd. Ook de voordelen voor zowel de zorgverlener als de patiënt komen er aan bod.

Radiospots

Tijdens de week van 3 december 2012 zullen op de Nederlandstalige radiozenders MNM en Radio 2 en de Franstalige radiozender Vivacité 10’- en 30’-radiospots uitgezonden worden, die de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt in de kijker zetten. Op het einde van elke spot wordt steeds verwezen naar de campagnesite www.patientenrechten.be.

Banners op internet

Op de internetpagina’s van vaktijdschriften wordt op een ludieke manier gezinspeeld op het vertrouwen tussen een zorgverlener en een patiënt. Wanneer je op de banner klikt, word je automatisch doorverwezen naar de campagnesite www.patientenrechten.be. Ook de bezoekers van websites als e-sante.be, e-gezondheid.be, passion.be en gezondheid.be, krijgen de boodschap van de campagne via de banners te zien.

Affiches en flyers

Tijdens de week van 3 december ontvangen alle huisartsen, tandartsen, de beheerders van alle Belgische ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen en de ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg een pakket met affiches en flyers die volledig geïnspireerd zijn op het design en de info van de campagnesite. In een begeleidende brief wordt de nieuwe campagne toegelicht.

Sociale netwerksites

Ook via sociale netwerksites als Facebook en Twitter worden de voordelen die de patiëntenrechtenwet biedt aan patiënten en zorgverleners verspreid. De knoppen op de campagnewebsite maken het mogelijk om de informatie op een eenvoudige en snelle manier te delen.

* De ‘Wet betreffende de rechten van de Patiënt’ dateert van 22 augustus 2002. In 2003 lanceerde de FOD Volksgezondheid een eerste nationale informatiecampagne om de nieuwe patiëntenrechtenwet bij het brede publiek kenbaar te maken. In 2007 volgde een tweede campagne met als thema “Een uitnodiging tot dialoog”. Daar stond de dialoog tussen patiënt en de zorgverlener centraal.

Contact voor de pers:

Sven Heyndrickx, woordvoerder FOD Volksgezondheid
Tel.: 02 524 90 79
Gsm: 0473 83 64 90
sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be