23 feb 2017 10:03

11e editie van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Brussel, 23 februari 2017 – De "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" belonen de meest succesvolle initiatieven die de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa stimuleren. Deze wedstrijd wordt dit jaar voor de 11e keer georganiseerd door de Europese Commissie. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op Europees niveau.


De FOD Economie organiseert elk jaar, in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten, de Belgische preselectie van deze Europese wedstrijd. Sinds de start van deze competitie, wonnen er al 3 Belgische projecten.


Nationale, regionale en lokale overheden of privé/publieke samenwerkingsverbanden kunnen deelnemen in een van de 5 onderstaande categorieën:
• bevordering van de ondernemingszin,
• investering in ondernemersvaardigheden,
• verbetering van de bedrijfsomgeving,
• ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen,
• verantwoord en inclusief ondernemerschap.


Kandidaturen indienen kan tot en met maandag 8 mei 2017 bij het Belgische contactpunt voor de Europese Awards via info.EEPA@economie.fgov.be.
Een Europese jury kiest de uiteindelijke winnaars. De uitreikingsceremonie vindt plaats eind november 2017 tijdens de SME Assembly in Tallinn (Estland).


Aanvullende informatie
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/ondernemerschap/europese_ondernemingsprijzen/ 
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm