14 okt 2016 12:06

2015 was recordjaar voor Belgische wijnbouw

Op tien jaar tijd een vervijfvoudiging van de wijnproductie in ons land

Brussel, 14 oktober 2016 – Na het sterke oogstjaar 2014, steeg de Belgische wijnproductie vorig jaar verder met 46 %. In totaal werd er meer dan 1 miljoen liter wijn geproduceerd in 2015, vooral de schuimwijnen deden het uitstekend. Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.
Eén miljoen liter is een absoluut record voor de Belgische wijnbouw. Deze sterke prestatie hebben we vooral te danken aan de optimale weersomstandigheden, de permanente toename van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op volledige productie komen. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie overigens vervijfvoudigd, de totale oppervlakte verdrievoudigde. Het is duidelijk: Belgische wijnen zitten in de lift”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.


Algemene bevindingen


Nadat het oogstjaar 2014 al een sterke stijging kende ten opzichte van de in 2013 geoogste hoeveelheid, bleef de Belgische wijnproductie ook in 2015 stijgen. Vorig jaar bedroeg de productie 1.025.499 liter, een stijging met 322.686 liter (46 %) ten opzichte van 2014. (702.813 liter).


De algemene productiestijging in 2015 is een gevolg van goede weersomstandigheden in combinatie met een stijgend wijnbouwareaal in België. De Belgische wijnproductie bestaat voor bijna de helft (46 %) uit schuimwijn: 474.829 liter in 2015, een stijging van 25 % (380.363 liter in 2014). Het koele Belgische klimaat leent zich uitermate voor de productie van schuimwijn. “Het klimaat in België verschilt namelijk niet zo veel van de Franse champagnestreek. In de wijnbouwopleidingen wordt ook veel aandacht besteed aan het maken van schuimwijnen en de marktsituatie voor Belgische schuimwijnen is zeer gunstig,” verklaart professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.


De Belgische wijnbouw wordt steeds groter. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie vervijfvoudigd en de totale oppervlakte verdrievoudigd. In 2006 bedroeg de totale productie 220.556 liter, tien jaar later meer dan 1 miljoen liter.

Volledige cijfers


Hoeveelheid
De productie bedroeg in 2014 702.813 liter op een totale oppervlakte van 192 ha 36 a. De witte wijnen maken 32 % van de totale productie uit, namelijk 224.529 liter tegenover 69.487 liter rode wijn (10 %). De roséwijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met 27.988 liter in totaal (4 %). De schuimwijnen vertegenwoordigen 54 % van de totale productie, namelijk 380.363 liter.


184.376 liter (26,50 % van de totale productie) werd erkend als BOB (Beschermde Oorsprongsbenaming) of BGA (Beschermde Geografische Aanduiding), als volgt uitgesplitst: 650 liter “Vin de Pays des Jardins de Wallonie” (BGA), 56.138 liter “Côtes de Sambre et Meuse” (BOB), 25.651 liter “Vlaamse Landwijn” (BGA), 21.445 liter “Hagelandse wijn” (BOB), 70.150 liter “Haspengouwse wijn” (BOB) en 10.342 liter “Heuvellandse wijn” (BOB). 69 % van de wijnen met BOB of BGA werd in Vlaanderen geproduceerd (127.588 liter) en 31 % in Wallonië (56.788 liter).


De erkenningsprocedure voor de schuimwijn van oogstjaar 2014 is nog lopende. Tot op heden werd hiervan 31.916,5 liter erkend als Beschermde Oorsprongsbenaming, namelijk 24.004 liter als Vlaamse mousserende kwaliteitswijn en 7.912,5 liter als AOP Crémant de Wallonie. Van de 211.799 liter mousserende wijn die in 2013 werd geproduceerd, werd 18.555,5 liter erkend als Beschermde Oorsprongsbenaming, namelijk 11.345,5 liter als Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn en 7.210 liter als AOP Crémant de Wallonie (toestand erkenningscommissie 13 september 2016).


De gegevens met betrekking tot oogstjaar 2015 betreffen een voorlopige situatie gezien de erkenningsprocedure nog niet is afgehandeld. Uit de statistieken blijkt dat in 2015 de initiële productie 1.025.499 liter bedroeg op een totale oppervlakte van 221 ha 28 a. De witte wijnen maken 37 % van de totale productie uit, namelijk 375.816 liter tegenover 118.283 liter rode wijn (12 %). De roséwijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met 53.079 liter in totaal (5 %). Er werd in 2015 bovendien 474.829 liter schuimwijnen geproduceerd, zijnde 46 % van de totale productie. Er werd bovendien een verlies van 3.492 liter genoteerd. De oogst 2015 wordt in de eerste plaats gekenmerkt door de positieve volumes. De wijnen zelf vertonen lage suikergehaltes en zuurtegraden.


Aantal wijnbouwers
In het oogstjaar 2014 werden 96 wijnbouwers opgelijst. Ze werden aangeschreven met het oog op het bekomen van hun productiegegevens. Uiteindelijk hebben hiervan 21 wijnbouwers (14 in Vlaanderen en 7 in Wallonië) een erkenning voor BOB of BGA bekomen.


In 2015 werden 103 wijnbouwers opgelijst. Ze werden aangeschreven met het oog op het bekomen van hun productiegegevens. Ten opzichte van 2014 stopten 2 wijnbouwers hun activiteit en werden er 9 nieuwe geïdentificeerd (waarvan 4 in West-Vlaanderen).