09 jun 2022 09:58

2.219 zelfstandige vaders of meeouders namen vaderschaps- of geboorteverlof op tijdens het 1e kwartaal van 2022

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandige vaders en meeouders recht op vaderschaps- of geboorteverlof bij de geboorte van hun kind(eren). Tijdens dit verlof ontvangen zij een vaderschaps- of geboorte-uitkering. Tussen januari en maart 2022 ontvingen 2.219 zelfstandigen deze uitkering.

Vaderschaps- en geboorteverlof: voor wie?

Tijdens het 1e kwartaal van 2022 namen 2.219 zelfstandigen het vaderschaps- of geboorteverlof op. Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk onderbreken omdat ze vader of meeouder worden, kunnen vaderschaps- of geboorteverlof aanvragen.

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Het gaat om een onderbreking van de zelfstandige activiteit waarvoor de zelfstandige sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep;
  • De sociale bijdragen van de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin het kind geboren werd, zijn betaald;
  • De beroepsactiviteit werd volledig onderbroken gedurende maximum 15 dagen (of 30 halve dagen) in een periode van 4 maanden na de geboorte.

Meeouders hebben enkel recht op het geboorteverlof als het kind alleen maar met de moeder een wettelijke afstammingsband heeft. Als er ook een afstammingsband bestaat met de vader, zal er dus enkel een recht op vaderschapsverlof zijn voor de vader en zal de meeouder geen geboorteverlof kunnen krijgen.

Vaderschaps- en geboorteverlof: hoelang?

Sinds 1 januari 2021 duurt het vaderschaps- of geboorteverlof maximaal 15 dagen (of 30 halve dagen) maar vanaf 1 januari 2023 zal dit worden opgetrokken tot 20 dagen (of 40 halve dagen).

Hoeveel bedraagt de vaderschaps- of geboorte-uitkering?

Tijdens het vaderschaps- of geboorteverlof hebben de zelfstandige vaders recht op een vaderschapsuitkering en de meeouders op een geboorte-uitkering. Die is vastgesteld op 91,03 euro voor een hele dag en op 45,52 euro voor een halve dag (aan de huidige index). De uitkering wordt betaald door het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige.

“Vaderdag is de gelegenheid om te herinneren aan de vooruitgang die is geboekt voor het sociaal statuut van zelfstandige papa's. Op een periode van vier jaar zal het aantal dagen vaderschapsverlof voor zelfstandige papa's verdubbelen. Zo hadden zelfstandige papa's in 2019 recht op 10 dagen vaderschapsverlof, vanaf 2021 waren dat er 15 en in 2023 zullen dat er 20 zijn. Het geeft de kersverse papa's extra tijd om hun pasgeborene door te brengen, hier kan ik mij natuurlijk alleen maar om verheugen. Fijne Vaderdag aan alle (zelfstandige) papa's!"
David Clarinval
Minister van Zelfstandigen

Praktische informatie

Alle informatie over het vaderschaps- of geboorteverlof (toepassingsmodaliteiten, toekenningsvoorwaarden, ...) vind je op de website van het RSVZ.

Contactgegevens voor het publiek

Callcenter RSVZ: gratis nummer 0800 12 018 - Elke werkdag van 8u30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Adres: RSVZ  Willebroekkaai 35  1000 Brussel

Contactgegevens voor de pers

Dienst Communicatie RSVZ  Shavawn Somers +32 2 546 44 75  shavawn.somers@rsvz-inasti.fgov.be

Kabinet van de minister van Zelfstandigen  Jonas Clottemans +32 474 40 63 35  jonas.clottemans@clarinval.belgium.be