18 mei 2022 09:59

Welke invloed heeft een job als zelfstandige op uw pensioenbedrag? U ontdekt het op mypension.be.

U overweegt om zelfstandige te worden, maar wil goed geïnformeerd opstarten? Voortaan kunt u op mypension.be de impact van een job als zelfstandige (in hoofdberoep) op uw pensioenbedrag simuleren.

Het was al mogelijk om op mypension.be de impact van een nieuwe job als werknemer op uw pensioenbedrag te berekenen. Voortaan zal dit ook mogelijk zijn voor een nieuwe job als zelfstandige in hoofdberoep.

Welke nieuwe simulaties vindt u voortaan ook op mypension.be?

Dankzij deze nieuwe functionaliteit kunt u voortaan volgende scenario's simuleren:

 • Starten als zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met uw huidige activiteit);
 • Overstappen van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met uw niet-zelfstandige activiteit);
 • Spelen met uw inkomsten (meer of minder) als zelfstandige in hoofdberoep.

Om de impact van deze simulaties op uw pensioenbedrag te meten, heeft u enkel een inschatting van uw toekomstige netto beroepsinkomsten en een ingangsdatum nodig.

"Mypension.be speelt een cruciale rol in de digitale toegankelijkheid en in de zichtbaarheid van pensioenrechten van zowel werknemers als zelfstandigen. Deze nieuwe simulatiemogelijkheden zijn een essentiële troef van het platform. Het zal voortaan gemakkelijker zijn om de impact van een zelfstandige activiteit op het pensioen te berekenen. Deze tool zal burgers niet alleen meer duidelijkheid verschaffen, maar zal ook helpen om een aantal twijfelaars over de streep te trekken: ik kan dit alleen maar toejuichen", David Clarinval, minister van Zelfstandigen.

"Een volledig beroepsleven in dezelfde job is tegenwoordig niet meer de norm. Vele burgers cumuleren tijdens hun loopbaan perioden als werknemer, zelfstandige en ambtenaar. Mypension.be evolueert voortdurend om in te spelen op de nieuwe professionele realiteit van burgers en hun behoeften aan duidelijke informatie over hun toekomstig pensioen. De mogelijkheid om de impact van eigen loopbaankeuzes op het pensioen te simuleren, laat toe te anticiperen op de toekomst. Het was hoognodig om deze mogelijkheid ook aan zelfstandigen te bieden", Karine Lalieux, minister van Pensioenen.

Elke simulatie op mypension.be toont u telkens de impact van uw gewijzigde loopbaankeuze vanaf de ingangsdatum tot aan uw vroegste en wettelijke pensioendatum. Een simulatie van een combinatie van verschillende parallelle beroepsactiviteiten (gemengde loopbaan) is nog niet mogelijk, maar zal op termijn ook mogelijk zijn. De simulaties houden geen rekening met eventuele extra inkomsten als werknemer of ambtenaar in bijberoep of eventuele sociale uitkeringen.  

Welke simulaties kan u vandaag al uitvoeren op mypension.be?

 • U kunt de impact van een nieuwe job als werknemer of als zelfstandige op uw pensioen berekenen;
 • U kunt de impact meten van een verandering in uw professionele situatie: 
  • Uw netto belastbaar inkomen als zelfstandige wijzigt.
  • Uw loon als werknemer wijzigt.
  • U begint deeltijds te werken.
 • U kunt de impact meten van een vervroegd beëindigen van uw loopbaan (vóór uw vroegste pensioendatum);
 • U kunt het afkopen van uw studiejaren simuleren en uitvoeren.

Mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.