27 jun 2014 14:28

4 handelaars veroordeeld voor illegale handel in roofvogels

Vandaag 27 juni 2014 verklaarde het hof van Gent 4 personen over de hele lijn schuldig aan de illegale handel in beschermde roofvogels en het vervalsen van kweekverklaringen. Het ging onder meer om aasgieren, havikarenden, zeearenden en boomvalken waarvan de eieren of jonge vogels uit de natuur werden gestolen. De vogels werden in beslag genomen en er werd een boete van 90.000 euro en een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd.


De illegale handel in bedreigde dieren en planten neemt steeds toe. Niet alleen de Afrikaanse olifant en de neushoorn maar ook Europese dieren zoals roofvogels worden uit het wild gestroopt om verkocht te worden met grote winsten. De handel in roofvogels is enkel mogelijk met gekweekte dieren en mits bepaalde vergunningen, afgeleverd door de cel CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.


De cel CITES kwam 4 illegale handelaars op het spoor tijdens een controle in het kader van een specifieke actie rond de handel in roofvogels naar aanleiding van aanwijzingen van mogelijke fraude in België. Gezien het internationale karakter van de zwendel werd een diepgaand onderzoek ingesteld waarbij de federale gerechtelijke politie werd ingeschakeld.


De cel CITES en haar inspectiedienst zijn bijzonder verheugd over deze uitspraak, die aantoont dat dergelijke criminaliteit in België niet onbestraft blijft. De nauwe samenwerking tussen de federale gerechtelijke politie van Gent en Brussel, de federale cel CITES en haar inspecteurs en experten en de natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft geleid tot dit resultaat.


De in beslag genomen vogels zullen uit de handel worden genomen en worden geplaatst in gespecialiseerde opvangcentra. De cel CITES zal haar netwerk inschakelen om alle vogels zo snel mogelijk te laten plaatsen en waar mogelijk opnieuw vrij te laten in de natuur.


Meer info:
De folder ‘Werken met roofvogels. Wettelijke verplichtingen in het kader van CITES’ op www.milieu.belgie.be


Perscontact:
Mieke Van de Velde, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Gsm: 0474/62 53 83