21 mei 2024 11:46

40 jaar CITES in België

Op 24 mei organiseert de CITES-cel van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een evenement om de 40ste verjaardag van de inwerkingtreding van het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in België te vieren.

De handel in bedreigde wilde soorten is zeer divers en omvat onder andere planten (cactussen, orchideeën, enz.), levende dieren (reptielen, schildpadden, roofvogels, enz.), voedingsmiddelen (kaviaar), bijproducten (lederwaren, ivoren voorwerpen), kostbare houtsoorten (rozenhout) en medicijnen.  De internationale handel in wilde soorten omvat naar schatting honderden miljoenen planten- en dierenspecimen en brengt jaarlijks miljarden euro op.

Op 24 mei zullen talrijke sprekers, experten, wetenschappers en vertegenwoordigers van internationale en Europese organisaties en handelsfederaties een overzicht geven van de belangrijkste resultaten die geboekt zijn sinds de inwerkingtreding van het CITES-verdrag in 1984:

  • Juridische vooruitgang door de implementatie van strengere regels om de handel in olifantenivoor, tijgerspecimen en hoorns van neushoorns tegen te gaan;
  • De oprichting van een specifieke CITES-inspectiedienst en de evolutie van zijn werkzaamheden (CITES-inspecteurs hebben de afgelopen vijf jaar meer dan 1400 controles uitgevoerd);
  • Versterking van de samenwerking tussen relevante controleautoriteiten (politie, douane, FAVV en CITES-inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid);
  • Samenwerking tussen wetenschappelijke en internationale partners.

In de loop van de dag zullen partners hun veldprojecten voorstellen voor het behoud en de herintroductie van emblematische soorten in het wild.

Wat CITES onderscheidt van veel andere milieuverdragen is de mogelijkheid om bindende verplichtingen op te leggen aan lidstaten en organisaties. Vandaag biedt CITES bescherming aan meer dan 40.900 in het wild levende soorten. Meer informatie: www.citesinbelgie.be

Praktische informatie

  • Locatie: Residence Palace , Polak-zaal, Wetstraat 155, 1040 Brussel  
  • Onthaal: 8.45 tot 9.30 uur
  • Presentaties van 9.30 tot 16.00 uur
  • Vertalingen FR-NL beschikbaar

Het volledige programma vindt u in bijlage.

Perscontact

De sprekers en experten van de CITES-cel van de FOD Volksgezondheid zullen beschikbaar zijn om met journalisten te praten en hun vragen te beantwoorden.

Journalisten worden verzocht contact op te nemen met Annelies Wynant, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid,  annelies.wynant@health.fgov.beGSM: 0485 73 44 05.

Een persmap is op aanvraag beschikbaar.