06 mei 2014 12:19

400.000 unieke documenten uit de Eerste Wereldoorlog voor het eerst online toegankelijk

Het Europees project Europeana Collections 1914-1918, waarbij tien nationale en universitaire bibliotheken uit Groot-Brittannië, Denemarken, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Servië en België onder leiding van de Staatsbibliothek zu Berlin betrokken zijn, wordt op 30 april 2014 na drie jaar afgerond. In totaal werkten honderden specialisten uit heel Europa samen om aan de vooravond van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog de grootste collectie aan documenten uit de Eerste Wereldoorlog voor het eerst via één online platform samen te brengen en toegankelijk te maken. De Koninklijke Bibliotheek van België droeg in grote mate bij tot het succes van dit project door haar unieke collecties met betrekking tot deze periode te digitaliseren en te bestuderen.

‘Voor de aanvang van dit project bestond er geen officiële thematische collectie met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog in de Koninklijke Bibliotheek. Het enorm rijke en diverse erfgoed uit deze periode, dat bestaat uit muziekpartituren, affiches, prentkaarten, prenten, dagboeken, penningen, handschriften en frontpers, was verspreid over de verschillende afdelingen van de Bibliotheek. Vandaag is het als onderzoeker mogelijk om via één enkele toegang dit erfgoed te raadplegen, zelfs van thuis uit.’

Frédéric Lemmers, coördinator binnen de
Koninklijke Bibliotheek voor Europeana
Collections 1914-1918 en hoofd van de
afdeling DIGIT.

Nooit eerder werden zoveel diverse aspecten rond WOI vanuit het oogpunt van de verschillende toenmalige actoren samengebracht.

De website heeft tot doel opzoekingen gemakkelijker te maken, door een geheel van referenties die zijn samengevoegd in databanken die voor de acht betrokken landen op dezelfde wijze werden opgebouwd. Bent u op zoek naar informatie over uw regio, dan kunt u niet alleen een afbeelding vinden van een Duitse generaal die poseert voor het stadhuis van uw stad maar ook foto’s van de ruïnes die een Engelse infanterist heeft genomen en in Groot-Brittannië worden bewaard. Zowel het grote publiek als onderzoekers, studenten en leerkrachten krijgen nu de mogelijkheid om een brede waaier van documenten in verband met de Eerste Wereldoorlog online te consulteren. Door de stemmen van de verschillende strijdende partijen aan het woord te laten wil dit project na 100 jaar ook bijdragen tot een integrale ontsluiting van een gezamenlijke Europese geschiedenis, waarbij alle aspecten van het conflict aan bod komen, gaande van de militaire verwikkelingen tot het culturele en dagelijkse leven.

Om meer te vernemen

Thematische portaalwebsite: www.europeana1914-1918.eu

Project Europeana Collections 1914-1918:
www.europeana-collections-1914-1918.eu > search > Belgium

E-learning microsite : www.bl.uk/world-war-one > search > Belgium

Virtuele tentoonstelling:
http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europeana-1914-1918-en en http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/14-18-collections-de.


Contactpersoon voor de pers
Frédéric Lemmers / frederic.lemmers@kbr.be +32-(0)2-519.56.64

De Koninklijke Bibliotheek van België bewaart sinds 1966 alle door Belgische auteurs uitgegeven publicaties. Op die manier wist ze een indrukwekkende verzameling van meer dan 6 miljoen gedrukte werken aan te leggen. Daarnaast bewaart ze tal van historische en kostbare boeken, handschriften, kranten, tijdschriften, prenten, partituren, munten en penningen, gravures enzovoort. Haar wettelijke opdracht bestaat er meer bepaald in al die rijkdommen te verzamelen, onder optimale omstandigheden te bewaren en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. Ze maakt haar collecties toegankelijk via verschillende kanalen, onder meer via haar digitale bibliotheek Belgica (http://belgica.kbr.be/) of via de vele activiteiten die ze organiseert voor het grote publiek, i.e. tentoonstellingen, rondleidingen, workshops, colloquia, concerten enzovoort. Sinds oktober 2010 beschikt de Bibliotheek ook over een permanente tentoonstellingsruimte, LIBRARIUM, gewijd aan de geschiedenis van het boek en het schrift. Tot slot geeft ze jaarlijks meerdere publicaties uit met als doel het publiek vertrouwd te maken met de instelling, haar collecties en het onderzoek dat er door wetenschappers wordt gevoerd.

Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg / Keizerslaan 2 – 1000 Brussel
www.kbr.be