01 apr 2021 08:58

41% meer geslaagde kandidaten voor jobs bij federale overheid in 2020

De cijfers liegen er niet om: met 6.322 vacatures, 111.787 kandidaten en 16.519 laureaten in 2020 is het duidelijk dat Selor, onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning, erin slaagde zich aan te passen aan de nieuwe coronarealiteit.  Het selectiebureau van de federale overheid bleef nieuwe medewerkers aanwerven om de vele uitdagingen aan te gaan, in het bijzonder deze gelinkt aan de gezondheidscrisis. Dankzij flexibelere selectieprocedures en de nodige veiligheidsmaatregelen konden de rekruteringen verdergezet worden. Opvallend daarbij: een pak meer kandidaten slaagde voor de tests.

41% meer laureaten

Ook al werd er bijgestuurd, toch had de coronacrisis onvermijdelijk een impact op de selecties in 2020. Zo daalde het aantal vacatures met 24%, van 8.325 in 2019 tot 6.322 in 2020. Het aantal sollicitanten bleef op hetzelfde niveau, met een totaal van 111.787 in 2020 tegenover 111.424 in 2019. Daarnaast zien we een opmerkelijke toename van het aantal laureaten: 16.519 kandidaten legden succesvol een selectieprocedure af, of  een stijging van 41% t.o.v. 2019, toen er 11.743 laureaten waren.

… dankzij een nieuwe aanpak

Die toename is te danken aan de flexibelere selectieprocedures die Selor hanteerde én aan een nieuwe aanpak om beter aan de rekruteringsbehoeftes van de federale organisaties te voldoen. Concreet gaat het om volgende initiatieven:

 • De organisatie van generieke selecties per niveau (vb. voor masters en bachelors) om wervingsreserves aan te leggen voor al de federale overheidsdiensten. Deze selecties trokken grote groepen kandidaten aan maar leverden ook een hoog aantal laureaten op.
 • Een beperkt aantal stappen per procedure, waarbij ook sneller interviews plaatsvonden indien mogelijk.
 • De organisatie van online tests, mogelijk sinds augustus 2020 na een aanpassing in de regelgeving. In 2020 werden op die manier 2.346 tests afgenomen.

Crisis als leidraad

Tijdens de crisis werd de prioriteit gelegd op aanwervingen bij instellingen die mee in de frontlinie stonden, zoals het Crisiscentrum, Sciensano, het FAGG, de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. In samenwerking met deze instellingen werden een 150-tal vacatures ingevuld op 4 maanden tijd, een huzarenstukje. Zo werd de broodnodige versterking aan boord gehaald om de crisis de baas te kunnen.

Tijdelijke krachten vallen in

Enkele federale organisaties deden ook een beroep op de Special Federal Forces en dus op de solidariteit van federale ambtenaren om vrijwillig tijdelijke hulp te bieden aan een andere overheidsdienst die versterking nodig had tijdens de crisis. Onder meer de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) schakelde Special Federal Forces in om de vele aanvragen voor tijdelijke werkloosheid te kunnen verwerken.

Tijdens de crisis hebben we een grote flexibiliteit getoond en creatieve oplossingen voorzien. Die lijn zullen we ook doorzetten na de crisis zodat we de instroom voor de federale overheid op het goeie ritme krijgen.
Sandra Schillemans
directeur generaal ad interim Rekrutering & Ontwikkeling bij de FOD Beleid en Ondersteuning

Kwaliteit en veiligheid

De nieuwe aanpak van Selor hield rekening met zowel de kwaliteit van de screeningsmethoden als met de specifieke en snel veranderende omstandigheden van de crisis. Kandidaten die ter plekke testen moesten komen afleggen, konden dit doen op een veilige manier dankzij verschillende maatregelen. Concreet ging het bijvoorbeeld over een beperking van het aantal kandidaten in de testzalen, het houden van afstand, het verplicht dragen van een masker, desinfectie na elke sessie, …

‘Selor toont dat het snel kan schakelen, ook in tijden van crisis’, zegt minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter. ‘We investeren dit jaar nog 200.000 euro in technologie om selecties volledig op afstand blijvend mogelijk te maken. Idealiter blijft een sollicitatiegesprek volgens mij wel best op live, maar alle andere zaken die bij een sollicitatie komen kijken, zouden perfect zonder enige verplaatsing thuis moeten kunnen gebeuren. Daarnaast werken we nauw samen met de federale instellingen om de procedures structureel sneller te maken. De ambitie is duidelijk, ook de komende jaren willen we blijven investeren in een snelle en kwalitatieve selectieprocedure. Wie een job bij de overheid ambieert, moet snel en adequaat kunnen worden gescreend. Ik ben ervan overtuigd dat Selor daarvoor de nodige expertise heeft.’

Markante cijfers voor 2020

Hoe ziet de gemiddelde sollicitant bij de federale overheid er nu uit? Heb je in 2020 via Selor gesolliciteerd, dan is de kans groot dat je dat op een maandag deed en dat je een Franstalige vrouw bent tussen 25 en 34 jaar, in het bezit van een master- of bachelordiploma. Dat valt af te leiden uit volgende cijfers:

 • Er solliciteerden meer Franstaligen voor een job bij de federale overheid: 64.741 Franstaligen tegenover 32.191 Nederlandstaligen en 146 Duitstaligen.
 • Er solliciteerden meer vrouwen dan mannen: 52.878 vrouwen tegenover 45.164 mannen.
 • De leeftijdscategorie van 25-34 jaar was het sterkst vertegenwoordigd bij sollicitanten: liefst 46% van alle kandidaten behoorde tot die groep.
 • Er waren 2.360 vacatures voor masters, 2.238 voor bachelors, 1.837 voor mensen met een diploma van het hoger secundair onderwijs en 152 vacatures voor mensen met een diploma van het lager secundair onderwijs.
 • De meeste kandidaten solliciteerden op een maandag.

Nog meer cijfers :

 • 1.278 kandidaten vroegen een redelijke aanpassing van hun selectieprocedure wegens een handicap, een daling met 21% t.o.v. 2019.
 • 117 genderneutrale kandidaten solliciteerden, of 0,15% van de sollicitanten.
 • Het slaagpercentage bedroeg 28% in 2020 tegenover 21% in 2019.
 • Er solliciteerden gemiddeld 14 kandidaten voor een vacature, met grote verschillen tussen hoog gespecialiseerde en generieke profielen.
 • Weinig verrassend trokken de generieke selecties de meeste kandidaten aan in 2020 (met bv. 2.793 sollicitanten voor de algemene procedure voor masters). Springen verder in het oog: de interesse voor een job als cipier (1.545 sollicitanten), als attaché bij gezondheidsinstellingen (710 sollicitanten) en als fiscaal controleur bij de FOD Financiën (627 sollicitanten).