12 feb 2021 09:53

7 Europese landen engageerden zich om de ontplooiing van de Nutri-Score te vergemakkelijken

De bevoegde overheden van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland kondigen aan dat er een transnationaal coördinatiesysteem wordt ingevoerd om het gebruik van de voedingswaarde-etikettering Nutri-Score op de voorkant van verpakkingen makkelijker te maken. Die samenwerking gebeurt binnen een stuurgroep en een wetenschappelijk comité.

Nutri-Score

De stuurgroep hield zijn eerste vergadering op 25 januari 2021. Die zal de invoering en de ontplooiing van de Nutri-Score coördineren. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale overheden die belast zijn met de invoering van de Nutri-Score binnen elk land. Doel ervan is het gebruik van de Nutri-Score door de industriëlen uit de voedingssector makkelijker te maken, kleine bedrijven te helpen en de link met de consument te leggen, via de invoering van gemeenschappelijke en doeltreffende procedures.

 

Het wetenschappelijk comité organiseerde zijn eerste vergadering op 12 februari 2021. Zijn taak zal erin bestaan de mogelijke evoluties van de Nutri-Score te evalueren met het oog op een grotere doeltreffendheid voor de gezondheid van de consument, in synergie met de voedingsaanbevelingen.

 

OVER DE NUTRI-SCORE:

De Nutri-Score is een systeem voor voedingsetikettering met een kleurcode die aangebracht is op de voorkant van de verpakking, en die de voedingswaarde van voedingsmiddelen en dranken kenmerkt.

Bedoeling ervan is:

- de consument, ter aanvulling van de voedingsaanbevelingen, te brengen tot gezondere voedingskeuzes,

- en de industrie ertoe aan te zetten de kwaliteit van de voedingswaarde van het voedselaanbod te verbeteren.

Het systeem werd goedgekeurd in tal van wetenschappelijke onderzoeken, waarin de doeltreffendheid werd aangetoond om de voedingswaarde van producten in meerdere Europese landen te onderscheiden. Terwijl de specifieke systemen voor voedingswaarde-etikettering van bepaalde voedingsmiddelen door de consument doorgaans verkeerd begrepen worden, werd vastgesteld dat de Nutri-Score de Europese consument helpt om de voedingswaarde van levensmiddelen te identificeren en te vergelijken en dat de Nutri-Score aanzet tot gezondere keuzes.

Frankrijk heeft de Nutri-Score in oktober 2017 ontwikkeld en ingevoerd. Spanje kondigde in november 2018 zijn intentie aan om dit systeem te gebruiken, België koos in april 2019 voor de Nutri-Score, Duitsland en Zwitserland deden dat in september 2019, Nederland in november 2019 en Luxemburg in 2020. De uitvoering van dit transnationale coördinatiesysteem tussen de Europese landen zal een gecoördineerd, doeltreffend en operationeel beheer van de Nutri-Score mogelijk maken.

Sinds de lancering van de Nutri-Score in april 2019 kon België rekenen op de grote bereidwilligheid van verschillende voorname actoren om het logo bij de bevolking onder de aandacht te brengen, zoals de consumentenorganisatie Test-Aankoop, de voornaamste merken uit de grootdistributie, kleine en grote producenten van levensmiddelen (de lijst van de aangesloten ondernemingen is terug te vinden op de website nutriscore.be).

Er werd een ludieke communicatiecampagne gelanceerd met twee spots van 30 en 90 seconden, een folder met uitleg en een website voor consumenten en professionals.

België is blij met de invoering van het Nutri-Scoresysteem om de consument te helpen bij het maken van gezondere keuzes en hoopt dat de EU in de toekomst het systeem zal kunnen invoeren.

Voor meer info: www.nutriscore.be