20 apr 2018 15:20

Aanbieding van beleggingsinstrumenten en toelating tot de verhandeling ervan op een gereglementeerde markt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Dit voorontwerp zorgt meer bepaald voor:

  • de tenuitvoerlegging van de Europese verordening 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG
  • de tenuitvoerlegging van de Europese verordening 2017/1131 inzake geldmarktfondsen
  • de modernisering van bepaalde aspecten van het financieel recht

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.