03 mei 2024 17:51

Aanduiding van de Nationale Veiligheidsoverheid als de Belgische verantwoordelijke autoriteit voor de publiek gereguleerde dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende een publiek gereguleerde dienst.

De publiek gereguleerde dienst (Public Regulated Service of PRS) maakt onderdeel uit van het Galileo-programma. Galileo is het wereldwijde satellietnavigatiesysteem van de Europese Unie. Deze dienst is een geëncrypteerde navigatiedienst voor gebruikers die daarvoor de toestemming van de overheid hebben en voor gevoelige toepassingen die een hoge dienstcontinuïteit vereisen (bijv. toepassingen voor hulpdiensten, het leger, de politie etc.). Aangezien het signaal binnen de PRS zeer beveiligd is, dient de toegang hiertoe beperkt te worden.

Overeenkomstig de Europese instrumenten voorziet het ontwerp erin dat de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) de verantwoordelijkheid heeft om deze normen te handhaven, alsook de nodige afwegingen in het kader van nationale veiligheid te maken, ten aanzien van de gebruikers op het Belgisch grondgebied.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Vast Comité I, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.