02 apr 2015 15:24

Aanduiding van een financieel adviseur belast met het bijstaan van de Staat voor alle financiële steun aan Dexia

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de gunning van de overheidsopdracht voor de aanduiding van een financieel adviseur belast met het bijstaan van de Staat voor alle financiële steun die laatstgenoemde aan Dexia (Belfius inbegrepen) in het kader van de financiële crisis heeft verleend. 

De opdracht wordt gegund aan de firma Morgan Stanley & Co international PLC, voor een periode van 24 maanden, eventueel verlengbaar voor een nieuwe duur van 24 maanden. 

De kandidaten werden geselecteerd op basis van de lijst van de Primary Dealers in schatkistenwaarden van het Koninkrijk België en dit om de bevoorrechte aard van deze relatie te versterken. De offertes werden onderzocht op basis van hun administratieve regelmatigheid en werden vervolgens onderzocht door een selectiecomité, waarbij rekening werd gehouden met het voorwerp van de opdracht en de gunningscriteria van het bestek, met name de kwaliteit en de expertise, de dossierkennis inzake Dexia en de prijs.