02 mei 2019 16:48

Aangifte in de personenbelasting 2019

De minister van Financiën, Alexander De Croo en de administrateur-generaal van Fiscaliteit, Philippe Jacquij, stelden de belastingaangifte van 2019 voor met de nieuwigheden en de belangrijkste punten.


Enkele belangrijke elementen:
- De papieren aangiften vertegenwoordigen nog amper 9 % of 624.205 aangiften van het totaal aantal aangiften.
- 17% van de belastingplichtigen vermelden hun rekeningnummer niet, hoewel er daarvan 200.000 zijn die recht hebben op een teruggave.
- Voortaan kan de belastingplichtige in MyMinfin, de status van zijn aangifte raadplegen in de verschillende fases: in te dienen/na te kijken, ontvangen, laattijdig, behandeld en betaling/teruggave.
- In 2019, zullen 3.200.000 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgen. Dat komt overeen met 42 % van het totaal aantal belastingplichtigen. Indien ze akkoord gaan met dit voorstel, hoeven ze niets te doen.
- Alle VVA zijn voortaan en vanaf vandaag raadpleegbaar via tax-on-web.
- Vermindering van het aantal bezoekers aan onze kantoren: 642.597 in 2018 in plaats van 847.416 in 2017. Dit is te wijten aan het hoger aantal verzonden VVA, die het leven van de belastingplichtigen vergemakkelijken.
- Dit jaar zal de burger die zijn aangifte verleden jaar via tax-on-web indiende geen papieren aangifte meer krijgen. Dat vertegenwoordigt 330.000 verzendingen minder en een besparing van 316.800 €.
- Indieningstermijnen van de aangifte:
o Papieren aangifte: 28 juni 2019.
o Hulp bij het invullen: van 2 mei tot 28 juni 2019.
o Tax-on-web: 11 juli 2019.
o Mandataris: 24 oktober 2019.