01 dec 2022 11:33

Aanneming van de wet inzake binnenluchtkwaliteit

Op 1 december werd de wet van 6 november 2022 ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze stap markeert het begin van een beleid ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in België, zoals dat nog niet of nauwelijks bestond. Deze nieuwe wetgeving zal de binnenluchtkwaliteit verbeteren, en daarmee de gezondheid van iedereen die de betrokken ruimten bezoekt.

De wet is gericht op het beperken van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, waaronder virussen. De wet is daarom een belangrijk instrument om de gevolgen van toekomstige respiratoire pandemieën te beperken en om de bescherming van de volksgezondheid te versterken.

De wet, die vanaf 10 december 2022 van kracht zal zijn, legt het kader vast, dat via koninklijke besluiten verder zal worden uitgewerkt. De toepassing van de wet legt dus geen onmiddellijke verplichtingen op voor de betrokken sectoren (horeca, sport, evenementensector en nachtleven, met inbegrip van culture gelegenheden en bioscopen).

De belangrijkste principes van de wet

De wet streeft volgende doelstellingen na:

 • Indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit vastleggen.
 • De uitbaters aanmoedigen om rekening te houden met de bestaande luchtkwaliteit in hun gebouwen en deze te verbeteren door een risicoanalyse en een actieplan uit te werken.
 • Transparantie verzekeren tegenover het publiek dat een etablissement bezoekt over de binnenluchtkwaliteit die ze mogen verwachten, door invoering van een certificerings- en labellingsysteem.
 • Een platform voor binnenluchtkwaliteit creëren over de kwaliteit van binnenlucht dat de betrokken sectoren, de overheid, de wetenschappelijke wereld en fabrikanten en installateurs van ventilatie -en luchtzuiveringsapparatuur en luchtkwaliteitsmeters samenbrengt. Dit platform werd op 12 oktober van dit jaar gelanceerd.

De wet stelt dus twee referentieniveaus voor goede luchtkwaliteit vast. Deze zijn indicatief en niet-bindend. 

Niveau A, gekenmerkt door:

 • een minimum ventilatie- en/of zuiveringsdebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is

Of

 • de CO2-concentratie in de lokalen is lager dan 900 ppm

Niveau B, gekenmerkt door:

 • een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon

Of

de CO2-concentratie in de lokalen is lager dan 1200 ppm

Ter herinnering: hoe hoger de ventilatiedebieten, hoe hoger de luchtuitwisseling en dus hoe lager de concentraties van virussen en andere verontreinigende stoffen in de ruimte. De meting van de CO2-concentratie in de lucht is op haar beurt een indicator voor de mate van luchtverversing in de ruimte.

Toekomstige verplichtingen

Vanaf 10 december 2023, is het verplicht:

 • een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken, en
 • een risicoanalyse en een actieplan te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

​​​​​​​Vanaf 1 januari 2025, is het verplicht:

 • een certificering aan te vragen
 • zodra de certificatie verkregen is, het toegekende label te afficheren
 • de plaats te blijven uitbaten met dezelfde of minstens gelijkwaardige toestellen als op het moment van het behalen van het label

Meer info over de binnenluchtkwaliteit en deze nieuwe wetgeving.