15 apr 2005 17:00

Aanpassing aan welvaart

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goed, dat een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en inkomensdrempels, en ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid aan de welvaart aanpast.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goed, dat een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en inkomensdrempels, en ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid aan de welvaart aanpast.

De Ministerraad benadrukte op 21 maart 2004 in Oostende hoe belangrijk het was een structureel mechanisme in te voeren dat de plafonds en inkomensdrempels, en de sociale uitkeringen voor alle takken van de sociale zekerheid aan de welvaart aanpast. De bedoeling is om het niveau van sociale bescherming aan de evolutie van de welvaart aan te passen. Concreet zal de regering om de twee jaar globaal moeten beslissen over de verschillende verhogingscoëfficiënten voor de berekeningsplafonds, uitkeringen en minima die toegepast zullen worden in de verschillende takken van de sociale zekerheid tijdens de daarop volgende twee jaar. Die procedure wordt voor het eerst toegepast voor het einde van 2006. De beslissing van de Ministerraad wordt voorafgegaan door een gezamenlijk advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Die zullen zich onder meer baseren op de ontwikkeling van de werkgelegenheidsgraad en de noodzaak aan een duurzaam financieel evenwicht in de sociale zekerheid.