27 nov 2015 17:09

Aanpassing lijst van staten zonder of met een lage belasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft om de lijst met staten zonder of lage belasting aan te passen.

Doordat, sinds de laatste aanpassing, wijzigingen in buitenlandse wetgevingen werden doorgevoerd, moeten bepaalde staten aan de lijst worden toegevoegd en andere staten moeten worden verwijderd.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voegt vijf staten bij in de oorspronkelijke lijst: Marshalleilanden, Oezbekistan, de Pitcairneilanden, Somalië en Turkmenistan. Drie staten werden daarentegen uit de lijst geschrapt: Andorra, de Maldiven en Moldavië.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB '92 betreffende de lijst van staten zonder of met een lage belasting.