08 nov 2019 20:28

Aanpassing van de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van een adoptie-uitkering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen aanpast.

Als een zelfstandige de vergoeding voor het adoptieverlof wenst te genieten, voegt hij bij het aanvraagformulier aan zijn ziekenfonds de noodzakelijke bewijsstukken.

De voor adoptie bevoegde overheden van de gemeenschappen maakten melding van moeilijkheden bij de aanvraag voor sommige adoptanten. Het ontwerp past daarom de administratieve formaliteiten aan die in dit kader moeten worden vervuld. Zo zijn deze meer in overeenstemming met de werkelijkheid.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen