26 mrt 2015 12:41

Aanpassing van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit* goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert een deel van het sociaal akkoord van de sociale partners uit, dat bereikt werd in verband met de welvaartsaanpassing 2015-2016.

Het verhoogt de adoptie-uitkering voor zelfstandigen met 2% op 1 september 2015.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.
* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen