24 jun 2015 18:16

Aanpassing van de btw-regels voor internationale transacties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed waarbij alle internationale transacties tussen een hoofdhuis en een filiaal sowieso onderworpen zijn aan btw wanneer één van beide behoort tot een btw-eenheid.

Het is niet langer van belang of de kosten in kwestie doorgerekend worden aan een ander lid van die btw-eenheid of niet. Hiermee geeft België uitvoering aan de Europese rechtspraak (het zgn. Skandia-arrest van 17 september 2014) die strenger is dan de tot nu toe geldende antiontwijkingsmaatregel.
Naar schatting zal deze maatregel jaarlijks 12,7 miljoen euro opleveren.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.