08 jul 2019 18:37

Aanpassing van de NOTAM over Boeing B737MAX

Het vliegverbod van de Boeing B737MAX is tot het einde van het jaar verlengd. Dit verbod kan echter vroeger opgeheven worden of nog verlengd worden. Alles hangt af van de uitvoering van de verbeteringen en de validatie hiervan door het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid en het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Geen vluchten zonder toestemming van EASA

Op 28 juni werd het vliegverbod voor de Boeing B737MAX door het Directoraat-Generaal Luchtvaart verlengd tot eind 2019. Dit gebeurde via de publicatie van een NOtice To AirMAn (NOTAM) met een geschatte geldigheidsdatum tot eind 2019 om herhaaldelijke verlengingen te vermijden. 

Om misverstanden rond de datum van de heringebruikname van de Boeing B737MAX te vermijden werd de NOTAM op 5 juli aangevuld met de voorwaarde dat deze toestellen niet mogen vliegen tot het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid (EASA) hiervoor groen licht geeft. Dit kan dus vroeger of later zijn dat eind 2019.

Verbeteringsvoorstellen en opvolging door de autoriteiten

Boeing werkt aan verbeteringsvoorstellen en de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) en het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid (EASA) zullen als certificeringsautoriteit de voorgestelde maatregelen van Boeing grondig evalueren en precieze instructies uitbrengen waaraan de vliegtuigen, de piloten en de maatschappijen moeten voldoen alvorens er weer met deze toestellen gevlogen mag worden. De correcte implementatie van deze instructies zal vervolgens door het Directoraat-Generaal Luchtvaart nagekeken worden alvorens goedkeuring te geven om de toestellen opnieuw te mogen inzetten. Op dat moment zal de NOTAM ingetrokken worden. Momenteel heeft het DGLV nog geen zicht op een mogelijke datum, noch over de specifieke instructies waaraan voldaan moet worden.