27 mrt 2020 20:34

Aanpassing van de voorziene subsidies van de NMBS voor 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling van de subsidies voor de exploitatie en investeringen van de NMBS voor 2019 aanpast.

Het ontwerp actualiseert de voorziene subsidies in het koninklijk besluit van 21 december 2013. Zo voert het een beslissing uit van de ministerraad van 15 juni 2018 in het kader van de ondernemingsplannen van de NMBS en Infrabel. Een eventuele actualisatie van het geheel van hun subsidies zal later worden overwogen op basis van de definitieve resultaten van het boekjaar 2019.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden