26 mrt 2015 19:17

Aanpassingen van de moederschapsuitkering en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bij invaliditeit voor samenwonende zelfstandigen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus gaat de ministerraad akkoord met twee ontwerpen van koninklijk besluit* tot wijziging van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

De twee ontwerpen van koninklijk besluit voeren een deel van het sociaal akkoord van de sociale partners uit, dat bereikt werd in verband met de welvaartsaanpassing 2015 - 2016.

Ze zorgen voor een aanpassing aan de welvaart van de uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met 2% op 1 september 2015. Het eerste ontwerp verhoogt de moederschapsuitkering, het tweede verhoogt de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor samenwonenden en bij invaliditeit zonder stopzetting van de activiteit voor samenwonenden.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*2 ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten