15 sep 2023 16:37

Aanstelling personeelsleden van het nationaal drugscommissariaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personeelsformatie, het profiel, de aanstelling en het statuut van de personeelsleden van het nationaal drugscommissariaat regelt.

Het nationaal drugscommissariaat werd in het leven geroepen om de drugsgerelateerde criminaliteit effectief te bestrijden. Het ontwerp legt de personeelsformatie, het profiel, de aanstelling, het statuut, en de rechten en plichten vast van de personeelsleden die de nationale drugscommissaris en de adjunctdrugscommissaris zullen bijstaan.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.