20 dec 2019 14:43

Aanvulling van de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties aanvult.

Het ontwerp integreert de normatieve ontwikkelingen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en de vereniging van Europese regulatoren (WENRA) voor de geëxploiteerde kerncentrales in de Belgische regelgeving, naar aanleiding van de feedback van het ongeval van Fukushima-Daiichi in maart 2011. Dit maakt deel uit van de voortdurende verbetering van het wettelijk en reglementair kader voor nucleaire veiligheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties, voor wat betreft het ontwerp van bestaande reactoren, hun bescherming tegen natuurverschijnselen en diverse bijbehorende bepalingen