25 mrt 2021 19:36

Aanwijzing leden adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. 

Wilfried Rauws en Jean-François van Drooghenbroeck worden aangewezen als leden van de adviescommissie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.