17 mei 2013 17:29

Aanwijzing leden van het Statistisch toezichtscomité

De ministerraad keurt een dubbele lijst goed van de kandidaten die hij voordraagt als externe leden van het Statistisch Toezichtscomité.

Het gaat om een dubbele lijst van de eerste reeks mandaten die bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt ingediend:

Vaste leden:

  • mandaat 1: Michel Vanden Abeele (1ste keuze), Thierry Mansvelt (2de keuze) 
  • mandaat 2: Martine Van Wouwe (1ste keuze), Philippe Gysbergs (2de keuze)
  • mandaat 3: Patrick Deboosere (1ste keuze), Yves Teughels (2de keuze) 

Plaatsvervangende leden:

  • mandaat 1: Thierry Mansvelt (1ste keuze), Tite Kubushishi (2de keuze)
  • mandaat 2: Philippe Gysbergs (1ste keuze), Martine Van Wouwe (2de keuze)

Het Statistisch Toezichtscomité is een sectoraal comité van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en is bevoegd voor het verlenen van machtigingen voor toegang of mededeling van gecodeerde studiegegevens van de algemene directie Statistiek en Economische Informatie. Verder geeft het advies en onderzoekt het de uitvoering en de naleving van de statistiekwet en de wetgeving van de privacybescherming.