15 mrt 2019 16:14

Aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem.

Overeenkomstig de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk duidt het ontwerp de kieskantons en gemeenten aan die een elektronisch stemsysteem gebruiken. Het ontwerp past de lijst aan van kantons en gemeenten die een elektronisch stemsysteem gebruiken, als gevolg van volgende wijzigingen:

  • het Waalse Gewest heeft besloten om niet meer te werken met de geautomatiseerde stemsystemen van de eerste generatie
  • het gebruik van elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk werd geïnstalleerd in de 9 Duitstalige gemeenten alsook in alle Brusselse gemeenten
  • een aantal nieuwe Vlaamse gemeenten werden uitgerust met elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk: Dilsen-Stokkem, Bocholt, Bree, Kinrooi, Lennik, Wemmel, Maaseik, Putte, Tongeren en Sint-Truiden
  • gelet op de fusie van gemeenten in het Vlaamse Gewest werd de gemeente Deinze uitgerust met elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk
  • onlangs heeft de gemeente Lochristi verklaard bereid te zijn om elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk aan te schaffen

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.