29 apr 2022 16:56

Aanwijzing van een plaatsvervangend lid van de commissie belast met het toezicht op het inzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten

De ministerraaad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een plaatsvervangend lid van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens. 

Wordt aangewezen voor een termijn van vijf jaar als Nederlandstalig plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van magistraat rechter:

Audrey De Sloovere, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.