23 dec 2020 18:37

Aanwijzing van magistraten binnen de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en van minister van Defensie Ludivine Dedonder twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de hernieuwing en aanwijzing van magistraten binnen de bestuurlijke Commissie belast met een toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens, door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De mandaten van de effectieve leden Vivianne Deckmyn en Dominique Hendrickx worden vanaf 3 januari 2021 hernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Davy Jordens wordt aangeduid als plaatsvervangend voorzitter tot 30 juni 2021.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.