19 dec 2013 18:39

Accreditatie van gebruikers van de public regulated service van GALILEO

De ministerraad beslist de Nationale Veiligheidsoverheid aan te stellen als de bevoegde Belgische autoriteit voor de public regulated service van GALILEO.

De public regulated service is een beveiligde positiebepalingsdienst van het Europese satellietnavigatieprogramma GALILEO. Ze kan enkel worden gebruikt door gebruikers van openbare diensten die geaccrediteerd zijn. De Nationale Veiligheidsoverheid zal de accreditaties toekennen. Deze overheid is samengesteld uit negen overheidsdiensten. Ze zal bevoegd zijn voor het beleid van de bescherming van geclassificeerde informatie.