12 mei 2016 11:20

Achterstand bij modernisering van liften

Controles modernisering 2015

Liften die na 1 april 1984 in dienst werden gesteld, moesten tegen eind 2014 gemoderniseerd zijn. De FOD Economie voert sinds 2015 een controlecampagne om na te gaan of de eigenaar of beheerder de nodige moderniseringswerken aan privéliften heeft laten uitvoeren (de FOD Economie controleert de liften in residentiële omgeving, de FOD Werkgelegenheid in de arbeidsomgeving).

In 2015 controleerde de FOD Economie 577 residentiële liften. Slechts 1 op de 10 liften bleek conform op het moment van de eerste controle, bij de nacontrole waren er al 4 op 10 in orde (218 in totaal). Slechts 2 liften werden verzegeld door de FOD Economie. Momenteel zijn de nacontroles nog volop aan de gang.

De beheerders van liften hebben vaak lang gewacht met de modernisering van hun liften. Daardoor zijn de bedrijven die zulke werken kunnen uitvoeren sinds de start van de controles overbevraagd en geraken de beheerders in tijdsnood”, zegt Chantal De Pauw.

De eigenaars of beheerders die bij de nacontrole nog steeds niet gestart zijn met de nodige moderniseringswerken riskeren boetes tot 15.000 euro en hoger bij ernstige risico’s. Ook kan een proces-verbaal van overtreding worden overgemaakt aan het gerecht.

De FOD Werkgelegenheid van zijn kant controleerde vorig jaar 703 liften in de arbeidsomgeving. Daarvan waren er 137 conform bij de eerste controle.

Ook oudere liften moeten tegen eind 2016 gemoderniseerd zijn

Liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in dienst zijn gesteld, moeten tegen 31 december 2016 gemoderniseerd zijn. De volgende moderniseringsgolf loopt dus binnenkort af. “We raden beheerders van deze liften aan om te starten met de moderniseringswerken. Ook zij zullen vanaf 2017 gecontroleerd worden. Bij deze liften zijn, gezien hun leeftijd, wellicht meer en grotere aanpassingen nodig”, benadrukt de FOD Economie.

Hoe verlopen de moderniseringscontroles?

Alle liften in ons land moeten periodiek geïnspecteerd worden door erkende keuringsinstanties, de Externe Diensten voor Technische Controle (EDTC). Deze keuringsinstanties geven de gegevens van alle residentiële liften die nog niet gemoderniseerd zijn en dus geen veilig gebruik garanderen, door aan de FOD Economie. Het zijn deze afgekeurde liften die tijdens de huidige controlecampagne onder de loep worden genomen.

Historiek

In 2003 trad het koninklijk besluit over de beveiliging van liften in werking. Dit KB geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie enerzijds en de risicoanalyse en modernisering van liften anderzijds. Twee jaar later werden de moderniseringstermijnen verlengd om de beheerders de tijd te geven voldoende middelen te verzamelen en de werken te laten uitvoeren.

In 2012 werden deze termijnen opnieuw aangepast en kwam er een gespreide invoering van de moderniseringen, afhankelijk van de leeftijd van de lift. De gemakkelijkst te moderniseren liften moeten als eerste aangepast worden. Voor de oudere liften, soms met een historische of esthetische waarde, krijgen de beheerders meer tijd. Dit geeft de sector de mogelijkheid om specifieke, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen, die aanvaardbaar zijn op het vlak van veiligheid en die het esthetische karakter van de lift behouden.

Meer informatie over de modernisering van liften:

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Modernisering_bestaande_liften