25 apr 2014 18:26

Actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen

De ministerraad nam kennis van de aanzet voor het actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen, dat staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais  Verherstraeten tegen 1 september 2014 laat opstellen.

Onder de coördinatie van de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie en in overleg met de gewesten wordt een alternatieve invulling van de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie 2012/27/EU voorgesteld. De richtlijn bepaalt dat jaarlijks 3% van de oppervlakte van overheidsgebouwen moet worden gerenoveerd om aan de BENG-norm te voldoen. De invulling komt erop neer dat er niet enkel wordt geïnvesteerd in renovatie of meer energie-efficiënte gebouwen, maar dat ook rationalisering en gedragsverandering binnen de overheden belangrijk elementen vormen.

Het actieplan zal gericht zijn op meer energie-efficiëntie in overheidsgebouwen door het energieverbruik te verminderen en de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren. De ministerraad zal jaarlijks een evaluatie van de impact van de voorgestelde maatregelen ontvangen.