28 jul 2020 09:28

Actualisering van de budgettaire impact van de toekenning van voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Financiën hebben Em. prof. dr. Jozef Pacolet en de onderzoekers Wouter Schepers en Frederic De Wispelaere een onderzoeksrapport van 2012 over de budgettaire impact van de toekenning van voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) geactualiseerd.

Het geactualiseerde onderzoeksrapport dat terug te vinden is onder https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/overige_publicaties gaat onder meer in op  de impact van de verhoging van het inkomensplafond naar 1.800 € als gevolg van de wijziging in 2015 en de verdere ophoging van het inkomensplafond tot 2.200 € (geïndexeerd) in 2020. Zo blijkt dat de verhoging van het inkomensplafond tot 1.800 € het jaarlijks voorschotbudget met ongeveer 5 miljoen € heeft doen toenemen. Ten gevolge van de wijziging in 2020 zou nogmaals ongeveer 3 miljoen € nodig zijn. In juli 2020 werd het inkomensplafond voor het bekomen van voorschotten opgeheven. Naast andere mogelijke scenario’s werd ook deze wijziging in de studie besproken en becijferd. De afschaffing zou, in vergelijking met het budget van 2019, leiden tot een meeruitgave van 10 tot 18 miljoen €.

DAVO staat in voor de invordering van onderhoudsgelden voor onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd worden met wanbetaling en voor de betaling van voorschotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de kinderen. DAVO startte zijn invorderingsopdracht op 1 juni 2004 terwijl de uitbetaling van de voorschotten op 1 oktober 2005 van start ging. De toekenning van voorschotten was afhankelijk van een inkomensgrens, ze worden enkel betaald voor kinderen en het bedrag ervan is beperkt.  DAVO maakt deel uit van de FOD Financiën.

In 2019 bedroeg het totaal door DAVO in te vorderen onderhoudsgeld 427,3 miljoen €. In 2019 werd daarvan 28,8 miljoen € gerecupereerd.

Er werden in 2019 ook 29,4 miljoen € voorschotten voor gemiddeld 18.451 kinderen uitbetaald.