23 jul 2021 19:51

Actualisering van de handleiding voor procedures voor het Hof van Justitie van de EU en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Europese Zaken Sophie Wilmès akkoord met de actualisering van de handleiding voor procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-Hof).

De ministerraad vraagt aan de ministers om hun administraties in kennis te stellen van de nieuwe instructies inzake de procedures voor het HJEU en het EVA-Hof, en om toe te zien op de strikte toepassing ervan.

Daarnaast wordt aan de minister van Europese Zaken de opdracht gegeven de geactualiseerde instructies inzake de procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het EVA-Hof aan het Overlegcomité over te leggen.