13 jul 2016 14:15

Advies klimaatbeleid en burden sharing

Op 4 juli keurde de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) unaniem een advies goed over de zogenaamde ‘klimaatgovernance’. Het gaat daarbij om de heikele discussie over de ‘burden sharing’.  Hoe moet de uitvoering van de klimaatdoelstellingen verdeeld worden tussen de federale en regionale beleidsniveaus van dit land? Iedereen herinnert zich nog het erg moeizaam bereikte politieke akkoord van 2015. Ondertussen is er het klimaatakkoord van Parijs en is de klimaatuitdaging enkel maar urgenter geworden. Er is dus nood aan goede en efficiënte afspraken over de verdeling van de klimaatdoelstellingen, en daarover bracht de FRDO een advies uit, op vraag van de Senaat.

De raad formuleert met dit advies enkele aanbevelingen aan de politiek verantwoordelijken op de verschillende niveaus:
Algemene aanbevelingen
• Gezien de urgentie van de klimaatuitdaging en het moeizame klimaatbeleid tot nu toe is er nood aan een systematische intra-Belgische coördinatie (verticaal en horizontaal).
• De Nationale Klimaatcommissie is dé plek waar die coördinatie moet gebeuren. Er is meer politieke wil nodig om die commissie te laten functioneren, in overleg met het middenveld.
Concrete aanbevelingen
• De overheden zouden snel tot een beslissing moeten komen over een noodzakelijke coherentie in de monitoringmethodes. (Op dit moment verloopt de monitoring van de emissies federaal en gewestelijk niet volgens dezelfde methode, hoewel internationaal al lang gevraagd wordt dat aan te passen).
• Om te vermijden dat er opnieuw jarenlang moet onderhandeld worden op intra-Belgisch niveau om tot een intern klimaatakkoord te komen, is er dringend nood aan het wettelijk verankeren van een responsabiliseringssysteem op het niveau van de parlementen. Daartoe zou een permanent ad hoc comité moeten worden opgericht, met parlementsleden uit de verschillende parlementen.
• De raad maakt zich zorgen over een reeks open opties en punten in het politieke akkoord over de burden sharing van 2015. Die punten zouden zo snel mogelijk volledig moeten uitgeklaard worden, want de in het akkoord voorziene termijnen van uitvoering zijn op dit moment al overschreden.
• De Nationale Klimaatcommissie zou nu al moeten beginnen met de intra-Belgische verdeling van de doelstellingen 2030.
Het volledig advies kunt u hier vinden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Fabrice Dehoux van het secretariaat van de FRDO, via fabrice.dehoux@cfdd.be of 02/ 743 31 53 of 0474/ 68 17 17