19 sep 2017 17:49

Advies nr. 69 betreffende experimenten en ander wetenschappelijk onderzoek bij gedetineerden

Sinds de Tweede Wereldoorlog is er een bijzondere terughoudendheid ten aanzien van (medisch)wetenschappelijk onderzoek in populaties van kwetsbare proefpersonen gegroeid. Een gebrek aan onderzoek kan een kwetsbare populatie zoals gedetineerden echter ook onthouden van de vruchten van wetenschappelijke vooruitgang.

Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek doet in zijn advies nr. 69 betreffende experimenten en ander wetenschappelijk onderzoek bij gedetineerden zeven aanbevelingen; dit advies betreft enkel de populatie van gedetineerden, niet van geïnterneerden.

Het advies is te raadplegen op de site.