13 mei 2005 17:00

Adviesraad voor bioveiligheid

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid, belast met Gelijke kansen en Interculturaliteit, stond de Ministerraad een afwijking toe van art. 2bis§2 van de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid, belast met Gelijke kansen en Interculturaliteit, stond de Ministerraad een afwijking toe van art. 2bis§2 van de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

De beslissing werd genomen om de goede werking van de Adviesraad te verzekeren. Ze geeft gevolg aan de vraag van de Minister van Volksgezondheid om een tijdelijke afwijking toe te kennen van het principe van evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen. De afwijking neemt een einde op 31 december 2005. (*) van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990.