12 jan 2007 16:00

Aflevering van farmaceutische specialiteiten

Nieuw vergoedingsstelsel van apothekers voor farmaceutische specialiteiten - tweede lezing

Nieuw vergoedingsstelsel van apothekers voor farmaceutische specialiteiten - tweede lezing

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de vergoeding voor de aflevering van farmaceutische specialiteiten. Het voorontwerp is aangepast door een werkgroep met vertegenwoordigers van de sector, de bevoegde ministers en de vice-eersteministers. Het voorontwerp stelt een nieuw vergoedingsstelsel in voor de apotheker dat van toepassing is op de terugbetaalbare geneesmiddelen. De vergoeding voor de aflevering van een geneesmiddel zal bestaan uit een forfaitair honorarium per aflevering en een economische marge, berekend op de prijs. De geneesmiddelen zullen worden ingedeeld in groepen, op basis van hun rangschikking in de ATC-classificatie en op grond van hun prijs. De taken waarvoor de apotheker een honorarium ontvangt worden vastgelegd in een Gids van goede officinale praktijken. Een nieuw mechanisme in het ontwerp biedt waarborgen voor het budget van de ziekteverzekering en de inkomenszekerheid van de apothekers als beroepsgroep. Het stelsel omvat ook correctiemechanismen als het maximum overschreden wordt of het minimum niet gehaald wordt. Het nieuwe vergoedingssysteem heeft geen invloed op de prijs die de patiënt betaalt.