08 nov 2002 16:00

Afneming, bereiding, bewaring en terhandstelling van bloed

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

De voornaamste wijzigingen die door dit ontwerp worden aangebracht hebben betrekking op: - de procedure voor de toekenning en de terugtrekking van de erkenning; - de overeenkomsten met de artsen en de verzorgingsinstellingen; - de boekhouding van de betrokken instellingen; - de werkmethode voor virusinactivering bij het invriezen van menselijk plasma. Dit ontwerp van koninklijk besluit zou geen bijkomende administratieve lasten met zich meebrengen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996.