05 mrt 2004 16:00

Afrikaanse varkenspest

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, waardoor de Europese richtlijn (*) houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van de richtlijn (**) met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, wordt omgezet in Belgisch recht.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, waardoor de Europese richtlijn (*) houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van de richtlijn (**) met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, wordt omgezet in Belgisch recht.

Het ontwerp is van toepassing op zowel de huisvarkens als de wilde varkens (everzwijn). De uitvoering ervan wordt gedekt door de huidige begrotingskredieten, ter beschikking gesteld op de begroting van het FAVV voor de operationele kosten en op de begroting van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, voor de kosten voor vergoeding van huisvarkens die op bevel werden afgemaakt in geval van ziekte-uitbraak. De Minister van Volksgezondheid wordt belast met de verdere afhandeling van de spoedprocedure onder voorbehoud van gunstig advies uitgebracht tijdens het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid. (*) richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002. (**) richtlijn 92/119/EEG.