07 nov 2013 16:30

Afschaffing van het Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de afschaffing van het Fonds tot uitvoering van het correctiemechanisme ingesteld bij de overdracht van ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones regelt. 

De regering besliste tijdens de begrotingsopmaak van maart 2013 het fonds af te schaffen en voldoende middelen uit te trekken om de bedragen van het correctiemechanisme aan de politiezones uit te betalen met een krediet voorzien op de algemene middelen van de schatkist. Zo wordt een duurzame financiering van de betrokken politiezones tot het einde van het wettelijke correctiemechanisme verzekerd. 

Het bedrag voor de correctie voor 2013 kan dus worden uitbetaald.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten