06 feb 2004 16:00

Aftrekbaarheid van restaurantkosten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (*), voor wat betreft het bedrag van de restaurantkosten die niet aftrekbare beroepskosten zijn.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (*), voor wat betreft het bedrag van de restaurantkosten die niet aftrekbare beroepskosten zijn.

Het voorontwerp brengt het aftrekbaar deel van de gedragen restaurantkosten op 62,5 en 75%, dit respectievelijk vanaf 1 januari 2004 en 1 januari 2005. Momenteel is het beroepsgedeelte van de restaurantkosten slechts ten belope van 50% aftrekbaar. (*) artikel 53.