20 okt 2023 10:28

Afval van producten voor eenmalig gebruik in ziekenhuizen verminderen: hoe het milieu verbeteren én de kwaliteit van de zorg behouden?

Handschoenen, maskers, spuiten, verpakkingen, scalpels, scharen, metalen pincetten ... het gebruik van medisch wegwerpmateriaal is de voorbije jaren sterk toegenomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie weegt ziekenhuisafval 1 à 4 kg per bed / per dag. Hoe kunnen we de productie van plastic afval en de uitstoot van broeikasgassen verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorgverlening behouden? De FOD Volksgezondheid organiseert hierover op 24 oktober 2023 een studiedag, waaraan verschillende actoren uit de sector van de gezondheidszorg en het milieu deelnemen. Deze studiedag illustreert het belang van een geïntegreerde benadering van de gezondheid, waarbij de interacties tussen dier, plant, mens en omgeving centraal staan volgens het "One World, One Health-principe.

Sinds de opkomst van hiv in de jaren '80 is het gebruik van wegwerpproducten in de gezondheidszorg sterk toegenomen. Het gebruik van wegwerpartikelen omvat zowel medische hulpmiddelen en beschermingsmateriaal als niet-medische toepassingen (materiaal keuken, schoonmaak, enz.). België heeft zich tijdens COP 26 geëngageerd voor een veerkrachtiger en minder CO₂-intensief gezondheidszorgsysteem. Een van de maatregelen is om meer circulariteit in te voeren in de gezondheidszorg.

Tijdens de conferentie van 24 oktober zullen deelnemers resultaten van verschillende studies presenteren en oplossingen voorstellen voor:

- het hergebruik van medisch materiaal;

- de recycleerbaarheid van materialen en de verlenging van hun levensduur;

- het verminderen van onnodige verpakkingen.

De GreenWin-studie (in opdracht van het Waals Gewest) zal een analyse presenteren van het afval in de Waalse ziekenhuizen. De OVAM-studie (Vlaams Gewest) zal pistes voorstellen om duurzaam om te gaan met afval uit de medische sector.

Een recente studie van UZ Gent (in opdracht van de FOD Volksgezondheid) toont de relevantie en urgentie aan om het gebruik van herbruikbaar materiaal, na ontsmetting of sterilisatie, te overwegen om de hoeveelheid afval te verminderen. Projecten zoals "The Circular Kickstart: Healthcare Challenge" (ondersteund door de FOD Volksgezondheid) en "Health Care Without Harm EUROPE" (ondersteund door het Brussels Gewest) steunen het hergebruik of herontwerp van medisch materiaal.

De deelnemers zullen samen nadenken over gezondheidszorgpraktijken met een beperkte impact op het milieu en hoe deze in te voeren.

Deze studiedag vindt plaats van 9 u. tot 16 u. in Eurostation (Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel), en wordt georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, samen met de federale minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en met de steun van de gemeenschappen en gewesten.

Informatie

Heb je vragen of wil je deelnemen aan het evenement, neem dan contact op met de woordvoerder Annelies Wynant via annelies.wynant@health.fgov.be

Agenda van de studiedag “Naar een circulaire economie in de zorg!