11 okt 2019 10:58

Agenda van de elektroniche ministerraad van 11 oktober 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Overheidsopdracht voor apotheekdiensten voor gedetineerde patiënten
  • Masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken
  • Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'
  • Opname van de gemeente Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het Luganomeer in het douanegebied van de EU
  • Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger
  • Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector
  • Compensatie van de btw op de saneringswerken van de nucleaire passiva
  • Instemming met een verdrag tussen de Benelux-landen over politiesamenwerking
  • Varia