28 feb 2019 18:07

Agenda van de elektronische ministerraad van 1 maart 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Wijzging van de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen
 • Noodplanning en crisissituatiebeheer
 • Ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC
 • Tijdelijke wijziging van het statuut van het rijkspersoneel in het kader van de Brexit
 • Gescheiden inzameling van ionische rookmelders
 • Wijzigingen omtrent de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten
 • Modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies voor koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties
 • Maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019
 • Varia