09 jan 2020 14:50

Agenda van de elektronische ministerraad van 10 januari 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Overheidsopdracht voor de levering van uniformartikelen voor de FOD Financiën
  • Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2020
  • Overheidsopdracht voor de uitbesteding van de ontvangst van visum- en legalisatieaanvragen
  • Samenwerkingsakkoord over de uniformisering van de referentiewijze naar adressen
  • Grensbedrag van de normale bezoldiging voor het betaald educatief verlof 2019-2020
  • Ontwikkelingssamenwerking: aanvullende landenportefeuille voor Rwanda
  • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet
  • Varia