18 jul 2019 18:27

Agenda van de elektronische ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Beroep tot nietigverklaring van een decreet van het Waalse Gewest over een vliegverbod voor drones boven natuurreservaten
 • Vaststelling van maximale sociale prijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde particuliere klanten met lage inkomens of in onzekere situaties
 • Vervanging van een lid van de federale regering in verschillende comités
 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Regie der Gebouwen: hergroepering van de vredegerechten van Boussu en Colfontaine
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht voor bewakingsdiensten
 • Wijzigingsclausule aan een overheidsopdracht voor de afstemming met het nieuwe Schengensysteem
 • Aanvullende bestelling in het kader van het project ‘Finance as a service’
 • Ondertekening van een protocolakkoord voor reproducties op papier
 • Toegang tot gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde
 • Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
 • Uitvoering van wijzigingen in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s bij arbeidsongevallen
 • Verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers
 • Voordelen aan geconventioneerde zorgverleners op wettelijk rustpensioen
 • Verdeling van het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’
 • Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
 • Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • Introductie van uitgevers als begunstigden van een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik
 • Verhoging van het jaarlijkse lidmaatschap voor het European Forum of Deposit Insurers
 • Overheidsopdracht voor Defensie: medische steun tijdens militaire inzet in de Sahel of Centraal-Afrika
 • Varia