25 apr 2020 16:03

Agenda van de elektronische ministerraad van 25 april 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze zaterdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof
 • Beliris: protocolakkoord in het kader van de werken voor de uitbreiding van de metro
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst
 • Verbod op het gebruik van Americium-241 in textielsector
 • COVID-19:
  • regularisatie van dringende aankopen van materieel voor Defensie
  • ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers
  • dekking tegen de beroepsziekten voor het vrijwillige operationele personeel van de hulpverleningszones
  • verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Varia