28 sep 2018 10:59

Agenda van de elektronische ministerraad van 28 september 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones
 • Sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen
 • Hervorming van de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen
 • Forfaitair tarief voor psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure
 • Benoeming van de leden van de evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking
 • Maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing
 • Wijziging van het Btw-Wetboek
 • Budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018
 • Varia